Home

Kolektivizace význam

Kolektivizece, kolektivisace Slovník cizích slo

Co znamená kolektivizece, kolektivisace? Význam slova kolektivizece, kolektivisace ve slovníku cizích slov včetně překladů do ruštiny Kolektivizace v Československu byl proces přeměny individuálního soukromého zemědělství na kolektivní, který iniciovala a řídila Komunistická strana Československa v souladu s politickou teorií i praxí stalinismu.Hlavní fáze vyvlastňování zemědělské výroby a jejího spojování do stranou ovládaných družstevních a státních podniků probíhala v letech 1948.

Kolektivizace v Československu - Wikipedi

kolektivizace: TOTALIT

Jednalo se o obyčejný politický podvod a překrucování významu slov kolchoz a zemědělské družstvo. V praxi však měla tato slova stejný význam. Kolektivizace zemědělství - vytváření zemědělských družstev Vlastní kolektivizační proces (přesně likvidace soukromého zemědělství) probíhal v etapách: 1. etapa. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto nezáleží zda je zadaný dotaz česky nebo cesky, výsledek je pro oba dotazy stejný. Tip: Znáte výslovnost, ale nevíte jak se slovo píše? Nevadí, ABZ výkladový online slovník cizích slov vyhledává automaticky i ve výslovnosti termínů. Tip: Nemůžete si vzpomenout na cizí slovo? ? Zkuste ve formuláři vybrat možnost. Slovo kulak bylo převzato a používáno i českými komunisty v rámci násilné kolektivizace v Československu v 50. letech pro označení rolníků s výměrou nad 15 ha (po znárodnění i s menší rozlohou). V češtině má slovo kulak jednoznačně pejorativní význam. Byl-li někdo označen kulakem, rozumí se tím nepřátelský a zlovolný, státní zájmy poškozující sedlák Nástup kolektivizace se pak odrazil nikoli v právních předpisech, ale v roz-hodnutích komunistické strany a podzákonných instrukcích a směrnicích, jako byly Usnesení strany a vlády SSSR z roku 1927 o kolchozech a sovchozech, Všeobecné zásady užívání a hospodářsko-technické úpravy půdy z roku 1928, či dokonce. Můžete také přidat význam slova Bioindikátor sami . 1: 0 0. Bioindikátor. organizmus, skupina organizmů nebo společenstvo ukazující určité podmínky nebo jejich změny v životním prostředí svou přítomností, nepřítomností, chováním nebo změnami

Význam slov, co znamená slovo, popis slova - Lidový slovník pro chalupáře obsahuje 10 000 slov a stručný popis jejich významu či smyslu. kolektivizace převod majetků do větších celků nátlakem, za nevýhod. pomínek - viz kulak, JZD, totalitarismus: state Význam obou výrazů si doslovně zaznamenejte na papír a do závorky uveďte zdroj, z jakého jste čerpali. Jak a proč se proměňuje definice? Pokuste se sami vytvořit heslo kulak pro wikipedii. Možné otázky: Přičleňte k výrazu kulak na základě předloženého textu jednotlivé (typické) charakteristiky Definice slova kolektivizece ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c čeština: ·skupina osob, které se opakovaně navzájem stýkají··skupina osob angličtina: collective francouzština: collectif m, collectivité ž polština: zespół m slovenština: kolektív

Pro divoké včely | Veronika Burgaud - BLOG

Kolektivizace - Blog iDNES

Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > K > Kolektivizace zemědělství Co znamená kolektivum? Význam slova kolektivum ve slovníku cizích slov Význam zkratky HTÚP z kategorie Historie. Na zkratky.cz v kategorii Historie jsou aktuálně významy 51 zkrate Násilí: jiná moderna autor: Hlavačka Milan, Loewenstein Bedřich W., Šístek František doporučená cena: 455 Kč naše cena:382K

Kolektivizace nepřítelem rozptýlené zeleně Klimatický a ochranný význam remízků je známý. Zastínění má významný vliv na mikroklima zejména v současné době extrémně teplých jarních měsíců. Výpar vlhkosti listnatými stromy a keři zvyšuje vzdušnou vlhkost o 5-10 % a ve večerních hodinách až o 20 % Překlad slov a slovíček z češtiny do angličtiny zdarma. Anglický slovník (česko-anglický slovník) Pro český výraz kolektivizace bylo nalezeno překladů: 2 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 0) Význam levice a pravice se od té doby značně posunul, ale stále se používá pro kategorizaci politických stran (případně osob) resp. při jejich umístění do politického spektra. Jelikož kolektivizace nabídkové strany by byla krokem zpátky, je určitá forma finančního zapojení pacientů nevyhnutelná - aby docházelo. vlivem kolektivizace zemědělství. Klíčová slova: struktura krajiny, kolektivizace, krajinné metriky, GIS, kulturní kra-jina, letecké snímky, Široký Důl I searched changes in the cultural landscape structure in the relation with social processes in the time period 1937-2010 in my thesis. The research refers to the second hal

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán

V reáliích jedné vesnice ukazuje film dobu kolektivizace zemědělství, kdy létaly třísky a lámaly se charaktery. Je fakt, že ve skutečnosti se komunisti často chovali jako ještě větší dobytek, než ukazuje film, ale člověk musí brát v potaz, že ani koncem 60. let nebylo možné říct všechno 'kolektiv' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Více než 40 let prořezávaly evroý kontinent smrtící ploty, strážní věže s vojáky a minová pole. Železná opona procházela obcemi, přerušila silniční a vlaková spojení a pro lidi žijící po obou jejích stranách u ní doslova končil svět. Rakouský dokumen Zásadní význam mělo pro čerstvě ustavená JZD úspěšné zvládnutí žní. Pokyn z předsednictva okresního výboru (OV) KSČ byl jasný - výmlat musí být proveden do 18. a dodávky splněny do 25. srpna. Kolektivizace, prezentovaná jako přechod k pokročilejším výrobním formám v zemědělstv.

Kolektivizace v Jugoslávii probíhala krátce po druhé světové válce, v souvislosti s tím, jak komunisté obnovovali ekonomickou strukturu země s důrazem na poměry v Sovětském svazu. dokumentace, průzkumy, souhrny, nebo práce. Zde je definice, vysvětlení, popis, nebo význam každá významná, na které budete potřebovat. Kolektivizace v Československu a Československé parlamentní volby 1946 · Vidět víc » Československo. Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Nový!!: Kolektivizace v Československu a Československo · Vidět víc

187 — Kolektivizace mezi romancí a tragédií Kolektivizace mezi romancí a tragédií — 188 uspořádaném světě vesnice, jak jej ukazovala třeba Babička Boženy Němcové či Prodaná nevěs-ta Bedřicha Smetany, se ve zkratce odrážel celý český svět. Kulturní význam časoprostoru ves význam měl doma i v zahraničí už samotný vynález ruchadla selských. bratranců Veverkových z Rybitví u Pardubic (1827), na který pak navázala. další technická zdokonalení (parní pluhy apod.), prospěšná především. statkům a velkostatkům, které se přetvářely v modernější velkovýrobní. podniky Kolektivizace ve St environmentální zm ěny zp ůsobené politikou intenzivního ekonomického rozvoje a na význam soukromých rolníků pro obnovu krajiny. Za zmínku stojí zejména sociologický výzkum V ěry Majerové z České zem ědělské univerzity v Praze, která navázala na autora sociologických.

Kolektivizace zemědělství - Ústav pro studium totalitních

Vznik družstev úzce souvisí také s výrazem kolektivizace. Lustrace - Tento výraz označuje obecně nahlédnutí do evidence či rejstříku, v Česku se ale jeho význam zúžil na prověření osoby v evidenci spolupracovníků Státní bezpečnosti.. Kolektivizace venkova v historiografii - - dosavadní přístupy k tématu Jiří Urban Na následujících stránkách předkládám přehled o dosavadním stavu, proudech a cílech historického výzkumu problematiky kolektivizace venkova. Nejprve přehlédnu význam S plamenem kolektivizace v zádech autor: Žák Jindřich doporučená cena: 119 K význam 5. situace 6. povrchní. Sad je ve svém původním významu specializovaná výsadba dřevin (někdy zahrada, historicky štěpnice), která je primárně uzpůsobena pro pěstování ovocných stromů a keřů.Může být zaměřena výhradně na produkci ovoce, sady ale mohou mít také svoji okrasnou, estetickou a rekreační funkci a mohou být takto upraveny okrasné parky vysvětlit okolnosti měnové reformy, její důvody, význam a dopady na ekonomiku a obyvatelstvo, popsat průběh kolektivizace, její důvody a důsledky, vysvětlit okolnosti vzniku, příčiny a důsledky Pražského jara, vyjmenovat jeho hlavní představitele, popsat období normalizace

Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí

Politické procesy v ČSR 1948 - 1989 - Dějepis - Referáty

 1. Tématem diplomové práce je průběh kolektivizace na okrese Prachatice, oblast Lhenicka a vznik JZD Lhenice. Obsahem teoretické části je obecný přehled o politické situaci a vývoji zemědělství vymezený časovým úsekem od května 1945 do února 1948, dále je popisována kolektivizace v tehdejší Československé republice
 2. Posudek na diplomovou práci Jakuba Feigeho, Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice, Praha 2011, 318s. Problematika kolektivizace zemědělství vobdobí 1949-1960 náleží kpředním tématům historického diskurzu ve vývoji moderní společnosti českých zemí. Kol. Jakub Feig
 3. Tatarstanský znak: popis, význam, historie. 25. 2. 2019. Každý stát, který žije ve světové komunitě, musí mít symboly moci. Jedním z nich je erb. Každá země má jedinečnou. Erb Tatarstan, který se dnes používá, byl schválen v roce 1992. Je charakterizován byzantským štítem a symboly zvířecích rostlin
 4. Vzdělání pro ně bylo všechno, ale nešlo to. Důležitý byl třídní původ a stranická příslušnost rodičů - podle toho se vidělo. Hodně chytrých dětí končívalo na učňáku, i když nechtěly. Mnoho lidí téhle generace zažilo, že rodiny v rámci kolektivizace přišly o všechno

 1. Význam (definice) slova anšlus. Online slovník cizích slov
 2. rodiče a děti; dospělých a mladých lidí. Kontinuita a konflikt generací . Význam slova generace také zahrnuje takovou kategorii jako kontinuitu: předchůdci předávají a ti, kteří za nimi přijdou, se snaží o přijetí, přijetí a zavedení něčeho nového v rozvoji společnosti
 3. 24) Vývoj české a československé zahraniční politiky . 1) 28. října 1918 - 1. 10. 1938 (vznik ČSR - Mnichovský diktát) - Československo vzniklo jako výsledek staletého národně osvobozeneckého zápasu Čechů a Slováků za národní a sociální svobodu - Rozpad Rakousko- Uhersk

Kulak - Wikipedi

SÍDLA Venkovské osídlení Městské osídlení Sídelní systémy -zda-li je sídlo městem, se posuzuje podle několika faktorů: Administrativní funkce Velikost a význam Městský způsob života Právní definice Venkovské osídlení Založeno na zemědělské činnosti, méně na lesnictví, těžbě a rybářství Dnes tuto převládající fci ztrácí Doplněno o fci obytnou. Význam zemědělství Vladimír Březina is the author of Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-1960 (0.0 avg rating, 0 ratings, 0 reviews) 'zemědělství' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Socio-ekonomické faktory v zemědělství Obecně Působení lidstva : (využití rostlin a domestikace zvířat) Společenské podmínky (socioekonomické faktory): uplatňují se v konečné fázi rozmístění zem. výroby jako celku ale s ohledem na komplex přírodních podmínek a biologických skutečností Obecně Doba od průmyslové revoluce - socioekonomické změny (ústup. V období kolektivizace zemědělství došlo ke zrušení několika set tisíc kilometrů mezí, polních a úvozových cest, doprovodné zeleně podél potoků, velkého množství remízů, polních lesíků a říček - ty byly meliorovány, aby nebránily v obdělávání zemědělské půdy. Význam doprovodné zeleně v polních. Jak ukázala francouzská historička Muriel Blaive, režim v letech 1953-1956 dokázal některými opatřeními (opakované snížení maloobchodních cen, pozastavení druhé pětiletky a přesměrování části investic do spotřebního průmyslu, zmírnění kolektivizace) obyvatelstvo neutralizovat

Definice a význam Bioindikáto

 1. význam, a to jako prostředek hospodářského pokro-ku, nikoli sice pokroku k socialismu, jak se často myslí, nýbrž ke kapitalismu, avšak i jako taková jsou ekonomicky nanejvýš významná a cenná.1 I nejlépe organizované venkovské spořitelny moh-ly však přinášet užitek jen mohovitější, solventní části rolnictva
 2. Význam keřů v biopásech Myslivost 4/2011, str. 48 Karel ZVÁŘAL. Jestliže jsem se domníval, že po letech kolektivizace dojde alespoň k částečné nápravě škod velkoplošného hospodaření, uplynulá dvě desetiletí ze mě udělala nevěřícího Tomáše
 3. Sušárny z přelomu 19. a 20. století patřily k nejlepším stavbám svého druhu na světě. Technika se vyvážela i do Bavorska. V 70. letech ale v důsledku kolektivizace zemědělství začaly vznikat brutalistní stavby, které překonaly menší, byť propracované stavby svým objemem
 4. anta, trasa, uzel, přírodní výtvor, obvod, hranice, dopravní komunikace) Mentální mapy Mapa je selektivním filtrem informací o prostoru, kde se pohybujeme a potřebujeme se.
 5. V rámci kolektivizace venkova komunisté zlikvidovali velké selské rody, do rozvoje turismu, sportů, víkendových farem, ale ať už se to povedlo nebo ne, význam vsi se úplně obrátil: přestala být soběstačná, podřídila se potřebám města a městského člověka. související texty: akce K - Kulak
 6. Jedním z nejpozitivnějších vnitřních rysů je jemnost. Tato kvalita osobnosti je dána schopností vyhnout se konfliktním situacím, přeměnit jakýkoliv dialog v příjemnou konverzaci. V tomto článku tento interní prvek považujeme za podrobnější
 7. Historie a současnost Naše škola vždy stála na úzkém propojení odborného vzdělávání s praxí. Tradiční řemeslné hodnoty, jako pečlivost a zručnost, jdou u nás ruku v ruce s moderním pojetím, kde má svůj význam nadšení z práce a touha vymýšlet nová řešení

Význam slova JZD - co znamená JZD - Lidový slovník pro

 1. Nový národní příběh značně přeexponoval rozsah a význam tzv. třetího odboje, tj. aktivního odporu proti komunistickému režimu po roce 1948. Pro období normalizace, kdy až do druhé poloviny osmdesátých let kromě Charty 77 v Československu žádné viditelné protirežimní aktivity neexistovaly, vznikl obraz šedé zóny.
 2. istické umělecké instituce. Jejich cílem je rovný přístup, genderové kvóty na zaměstnance i vystavující umělce, uhlíkovou neutralitu Národní galerie nebo třeba inkluzivní přístup téměř ke všemu. Rovnost, vyváženost, kvóty, devótnost vůči menšinám a ekologie.
 3. Původní pěšina, viditelná ještě na mapách z 19. století, byla rozorána v období kolektivizace a scelené pozemky byly využívány k zemědělskému hospodaření. Obnovou pěšiny dojde k rozdělení velkého lánu a podpoří se přirozený návrat živočichů do příměstské oblasti

Milan Mayer Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol Faculty of Economics and Management, CULS Prague, Czech Rep. Kabuka@seznam.cz Gagauz people - their language and ethnic identity Author: Milan Mayer Language: Czech Issue: 2/2014 Page Range: 39-54 No. of Pages: 16 Keywords: Gagauz language; ethnicity; Moldavia; ethnic minorities; ethnic identity. Na počátku kolektivizace tvořili zemědělci s pozemky nad 15 ha 3,9 % zemědělských komunistů. Právě v dokumentaci jednotlivých fází rozkulačování tkví hlavní význam knihy. V roce potvrdila schůze ÚV KSČ, že postup proti sedlákům dosud nevyvolal odpor menších rolníků a strana přitlačila na pilu

Kralupy nad Vltavou – Wikipedie

Význam: Otcenáškovo dosavadní dílo je výrazem poznání i pojetí života oné generace, která dospívala za druhé svetové války, v dusném ovzduší tzv. protektorátu, a která po roce 1945 chápala socialistický ideál jako jediné možné a reálné východisko z rozporu a bolestí dvacátého století Nic však nemělo takový význam pro změnu formy obživy obyvatelstva jako založení JZD. Během následujících několika málo let se ze zemědělství uvolnilo velké množství pracovních sil, která se pak uplatnila v průmyslu. Kolektivizace venkova v Československu a středoevroé souvislosti. Sborník z konference. Praha.

Opomíjí význam Československé armády Ludvíka Svobody v Sovětském svazu. Dukelskou operaci vykládá jako masakr československých vojáků na příkaz sovětského vedení. BIS zcela přepisuje osvobození Prahy Sovětskou armádou. Lživě viní Sovětskou armádu za smrt tisíců lidí při Pražském povstání a lituje toho, že. Jaký význam mají mýty v našem životě? Čtvrtek, 06 Listopad 2014 06:15 Jan Jaroš vlna násilné kolektivizace dozněla již kolem roku 1960. Naopak zestárlí rolníci měli problémy s dětmi, které se zdráhaly hospodářství a dřinu v něm převzít Hlavním tématem srpnového dílu našeho videoseriálu Selský rozum jsou přemnožení hraboši z pohledu ASZ ČR, ale i samotných farmářů. Nechybí ani téma lokální produkce a jejího významu. Natáčení probíhalo na Žatecku u člena ASZ Louny Leoše Šťastného a také u místopředsedy ASZ Litoměřice, sedláka pod Milešovkou Daniela Pitka

Pojem „Kulak a „Vesnický boháč — Ústav pro studium

Význam měřického operátu pozemkového katastru\nl{} pro tvorbu digitální katastrální mapy přepracováním souboru geodetických informací na příkladě katastrálního území Klatovy Importance of land cadastre documentation for derivation of digital cadastral map from the file of geodetic information applied to cadastre unit Klatovy Jaký byl podle vás význam seznamu rolníků, kteří nesplnili předepsané dodávky? Jaká byla role vesnice v roce 1968? Nakolik prověřil rok 1968 úspěšnost kolektivizace? Co vypovídá fotografie o vztahu rolníků k JZD v sedmdesátých letech 20. století? ROZKULAČENO: PRACOVNÍ LIST A —ZÁKLADNÍ ŠKOL Combine - to je důležité povolání. Slovo význam Co znamená špatný rukopis? Příčiny a korekce špatného rukopisu Vévodkyně Maria Vladimirovna Romanová Kolektivizace v Kazachstánu: cíle a důsledky Co je to odběr vzorků? Vzorkování je Proveďte esej o pravidlech

Nakukování přes cizí ploty většinou není žádná chvályhodná činnost, ale jsou i výjimky. Jedno takové nakukování totiž mělo naprosto zásadní význam pro zachování jednoho úžasného a veskrze českého plemene. Připravil D. Slab Naše minulost se skládá z nepřeberného množství událostí. Samy o sobě ještě nejsou dějinami, jen jakýmisi jejich stavebními kameny. Dějiny totiž vyžadují chronologicky podávaný příběh a ten není možný bez předchozího výběru vhodných historických faktů Národopisná revue 2011/2 je zaměřena na proměny venkova v druhé polovině 20. století. Daniel Drápala se věnuje oblasti moravského Záhoří (Kulturní konstanty a inovace v životě obcí moravského Záhoří v éře socializace venkova), slovenská etnoložka Oľga Danglová se soustřeďuje obecnčji na venkovskou lokalitu jako na symbolický prostor a na jeho identitu (Vidiecke. Rozvoj vinařské tradice přerušila násilná kolektivizace a návrat k vinařství byl možný až po revoluci v roce 1989, kdy v restitucích byly postupně vraceny vinice původním majitelům. Vinařství Volařík. Zakladatelem Vinařství Volařík, které vstoupilo na trh pod tímto označením v roce 2007, je Ing. Miroslav Volařík

Kolektivizece - Slovník cizích slov Online-Slovník

Kompletní zpravodajství ze světa celebrit. Krásná seriálová sestra Evy Burešové už své nahé tělo ukázala Starý význam jména Urbanice je ves lidí Urbanových. Osobní jméno Urban vzniklo z latinského urbanus, což znamená měšťák. První zmínka o Urbanicích pochází z roku 1383. Roku 1384 patřily Urbanicím Hošťálovice. Bezpečně víme, že na konci 14. století měla ves tři statky, u nichž byla později. Význam práce Karla Jecha je dvojí. Představuje určitý základní kámen pro zkoumání československé kolektivizace a jejích souvislostí. Další studium tohoto tématu v různých výzkumných perspektivách (sociologických, politologických, ekonomických, právních) bude nutně navazovat na poznatky a analýzy, které kniha.

 • Domov důchodců slavkov u brna.
 • Zapomenuté heslo xbox.
 • Jak zazipovat rar.
 • Mondsee výlety.
 • Opravy kluzných ložisek.
 • Počítač wikipedia.
 • Dort hriste.
 • Parfemy eu.
 • Nash játra.
 • Talking tom game.
 • Pojistky nožové.
 • Byzantium upíří příběh.
 • Plošiny stolička.
 • Barva stránky word.
 • Cyklokrosové kolo cube.
 • Png to ico.
 • Jak utlumit zvuk.
 • Rodinka belierových online cz dabing.
 • Sally hawkins husband.
 • Tisíc a jeden fór, tetčická, střelice.
 • Agro uherčice.
 • Https pho to editor.
 • Prodej kuřic bruzovice.
 • Hbo program dnes.
 • Člověk v tísni skutečný dárek.
 • Česká filharmonie open air 2019.
 • Kde je deloha.
 • Sněhové podmínky bedřichov.
 • Deriváty amoniaku.
 • Procvičování hodin pracovní list.
 • Penzion pro seniory břeclav.
 • Zverimex brno.
 • Feng shui zaclony.
 • Tvrz bouda vstupné.
 • Ketodiet vzorový jídelníček.
 • Teplice b fotbal.
 • Audi a8l bazar.
 • Nerezová mísa s víkem.
 • Kelp štítná žláza.
 • Monkey business be a man.
 • Muzeum traktorů praha.