Home

Bodalka stájová larva

Vzdušnicovci - Hmyz - Dvoukřídlí - Bodalka stájová

bodalka stájová (Stomoxys calcitrans) - na venkově, saje krev, mezihostitel hlístic a tasemnic bodalka tse-tse (Glossina palpalis) - přenáší trypanozomu spavičnou masařka obecná (Sarcophaga carnaria) - klade vajíčka (nebo rovnou larvy - larvorodost) do masa, žije jako parazit dešťove Třída HMYZ (insecta) - systém: podtřída: BEZKŘÍDLÍ (Apterygota) - primárně bez křídel, na těle šupinkovité chlupy - rybenka domácí, chvostnatky podtřída: KŘÍDLATÍ (Pterygota) - dospělý hmyz má dva páry křídel, která mohou být redukována na 1 pár nebo mohou druhotně vymize Bodalka stájová. Stomoxys calcitrans. Popis : 6-8mm délka těla, světležlutá, na hrudi s proužky. Silný bodavý sosák ční dopředu.. Výskyt : v okolí stájí a chlévů, všude hojná. Celoročně . Zajímavosti : často se vyhřívách na stěnách a střechách. Saje krev skotu a koním, ale bodá také lidi

bodalka stájová 1, 2 bodalka tse-tse přenašeč spavé nemoci 1, 2 masařka obecná 1, 2 bzučivka zelená 1, 2 kuklice největší 1, 2 bejlomorka buková 1, 2 bedlobytka houbová 1, 2 vrtule třešňová 1, 2 ovád hovězí 1, 2 pestřenka rybízová 1, 2 komár pisklavý krev sají pouze Bodavé mouchy zná určitě každý, jsou to například bodalka stájová, která vypadá jako menší moucha domácí, ale velice citelně dokáže bodnout a živí se také sáním krve, a samozřejmě každý zná komáry a muchničky, které nejen že obtěžují sáním a bodáním, ale stejně jako komáři mohou přenášet docela. Bodalka stájová. Stomoxys calcitrans. Vypadá podobně jako moucha domácí, ale je menší /7-8mm/. Narozdíl od mouchy domácí také saje krev teplokrevným živočichům. Krev sají obě pohlaví bodalky, jak samci tak samice. Od běžné mouchy jí na první pohled rozeznáme podle bodce, který jí trčí z hlavy bodalka stájová (Stomoxys calcitrans) Slunilkovití - Fanniidae • drobné mouchy, vyskytující se v bytech, na zdechlinách • žilka m rovná • larvy organickými zbytky, některé dravé slunilka pokojová (Fannia canicularis

Moucha tse-tse - Wikipedi

 1. larva se živí výkaly a rozkládající se organickou hmotou v tepelně izolované stáji celoročně ve vrchních vrstvách močůvky Bodalka stájová krev člověka nebo zvířete červen - říjen vejce: 600 až 800 kusů / násada vajec cca 4 týdny při 19°C larvicid
 2. Larva se šestkrát svléká, v dospělého jedince se mění po 4 až 12 měsíců v závislosti na teplotě a množství potravy. Potrava : V larválním stádiu se rušník muzejní živí organickými zbytky, kožešinou, uhynulými zvířaty, zoologickými sbírkami, ale také herbáři či starými knihami

Bodalka stájová Škůdci - největší portál a fórum o

Vajíčko → larva/housenka → kukla → dospělý jedinec → nepodobná dospělci Další možnost dělení: Křídlatí x bezkřídlí třída: hmyz moucha domácí, bodalka stájová, masařka obecná (většinou larvorodá - snáší larvy rovnou na mršiny), bzučivka, ovád bzučivý (larv ZOOLOGIE KMEN: ČLENOVCI ŽIVOČICHOVÉ S S NESTOJNOCENNĚ ČLÁNKOVANÝM TĚLEM Členovci - systém Kmen členovci se dělí na 4 podkmeny Bezkusadlovci Trojlaločnatci Klepítkatci Kusadlovci Vzdušnicovci Žabernatci Členovci - význam Nejpočetnější živočišný druh - 1,5 mil. druhů ¾ všech živočichů jsou členovci • Významné druhy: moucha domácí (Musca domestica), Bodalka stájová (Stomoxys calcitrans), moucha dobytčí (Musca autumnalis) • Rezistence k insekticidům • Ochrana: 1. Preventivní opatření - všeobecně hygienická, dodržování čistoty provozu, zneškodňování odpadů

Bodalka stájová (Stomoxys calcitrans) Vážení zákazníci, na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem.K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových. Dvoukřídlí Hmyz Holometabola vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Dvoukřídlí jeden pár křídel druhý pár - kyvadélka škůdci; sají krev; přenáší nemoci larvy beznohé Obr. 1: Bodalka tse-tse Jakou nemoc přenáší bodalka v Africe? spavou nemoc Odpověď Moucha domácí v lidských obydlích lízavě sací ústní ústrojí přenašeč nemocí Obr. 2: Moucha domácí.

Bodalka stájová Atlas škůdců DeraPlu

Přírodopis 6.A Tomáš Grassinge

 1. ale vyskytuje se také bodalka stájová (Stomoxys calcitrans), která navíc saje krev. Principy biologické ochrany kde její larva napadá a usmrcuje larvy škodlivých much. Cílem biologické ochrany je zastavit vývoj much, a tím nedopustit jejich přemnožení. Z tohoto důvodu je vhodné provést první aplikace biologick
 2. - 2-20mm, larva se svléká 4-10 krát, staví velká hnízda - pod zemí , nad zemí (9m), (přenašeč nemocí), květilka řepná, bodalka stájová masařky - (parazitují nebo se živí na rozkládajících se živočišných zbytcích) Řád: blechy - 1-7 mm , nemají vyvinutá křídl
 3. bodalka stájová pestřenka - schopnost stát ve vzduchu masařka obecná - klade vajíčka do masa bodalka tse-tse - sáním krve rozšiřuje spavou nemoc. Blechy - zakrnělé oči - bodavě sací ústrojí - třetí pár nohou je skákací Zástupci: blecha morová - přenáší mor blecha obecná. Chvostíci - žijí v.
 4. - gonochoristé, larva prochází 4 fázemi, (Musca domestica), bodalka stájová (Stomoxys calcitrans) venkov, bodalka tse-tse (Glossina) - přenáší spavou nemoc - prvok trypanosoma gambiense. masařky (Sarcophaga) - parazitují nebo se živí na rozkládajících se živočišných zbytcích (maso
 5. Stomoxys calcitrans - bodalka stájová. Tělo 6 mm, bodavě savé ústní ústrojí, napadá lidi, podobná mouše domácí. Drosophylla melanogaster - octomilka obecná. Velmi drobné, laboratorní objekt. Řád Siphonaptera - blechy. Drobný parazitický hmyz. Tělo zploštělé bočně, bezkřídlé, ústní ústrojí bodavě savé

Náš bodavý a kousavý hmy

PPT - HMYZ s proměnou dokonalou PowerPoint Presentation

Řád Dvoukřídlí - old

Bodalka stájová ; Vrtule trešnová Larva motýlu - housenka. Babocka paví oko. 93 Brouci - 450 000 ve 166 celedích, v CR 108 celedí, asi 6000 druhu. - viz. vlastní prezentace. Telo kryté silnou kutikulou vcetne predního páru krídel oznacovaných jako krovky Ovád hovězí, Octomilka obecná, Střeček koňský, Moucha domácí, Bodalka stájová, Masařka obecná, Bodalka Tse-tse. Blechy - drobný hmyz, bodavě - sací ústrojí, třetí pár nohou uzpůsoben ke skákání Moucha Island is a small coral island off the coast of Djibouti. It is located at the center of the Gulf of Tadjoura Otázka: Prvoústí (protostomia) Předmět: Biologie Přidal(a): Kuba Liška Trojlistí (eubilateria) se dělí na: Prvoústí - ty dělíme na: schizocoelní, pseudocoelní, coelom Druhoústí Kmen: Ploštěnci schizocoelní dutina, tělo je zploštělé, mají nedokonalé orgány trávicí soustava má jeden otvor (příjem i výdej) vylučovací soustava (protonefridie= plaménkové. Vyšší korýši:- tělo kryto pevným krunýřem a zpravidla složené z 21 článků, na zadečkových článcích (Vyšší korýši, savci, ptáci, obojživelníci, Biologie referát mouchy - domácí (přenašeč nemocí), květilka řepná, bodalka stájová masařky - (parazitují nebo se živí na rozkládajících se živočišných zbytcích) Řád: blechy - 1-7 mm , nemají vyvinutá křídla - mají bodavě sací ústní ústrojí - živí se krví ptáků a savců - vydrží až 1 rok bez potrav

bodalka stájová - velmi podobná mouše domácí, ale má ú.ú.-bodavě sací, na venkově. bodalka tse-tse - tropický druh, sáním krve přenáší prvoka trypanosomu spavičnou - spavou nemoc. masařka obecná - klade vajíčka na maso (ovoviviparní) a exkrementy, larvy svou žravostí odklízí zdechliny z povrchu Země. řád: BLECH Moucha domácí, ovádi, bodalka stájová, masařka obecná, octomilky - vrtule třešňová. řád: Blanokřídlí Dva páry blanitých křídel, některé druhy tvoří hmyzí státy. podřád: Širopasí Zadeček nasedá v plné šíři na hruď, pilovité kladélko; larvy housenice vypadají jako housenky

Členovci - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

vajíčko - larva - kukla (pupa) - dospělý jedinec. 1. řád: Blechy. bezkřídlý hmyz. skákací nohy. bodavě sací ústní ústrojí. blecha obecná, psí. řád: Síťokřídlí. průsvitná, síťovaná křídla. mravkolev obecný (larvy loví mravence) zlatoočka zelená (larvy se živí mšicemi) řád: Motýli. křídla. Bodalka stájová (Stomoxys calcitrans) velikost 0,5-0,8cm; velmi se podobá mouše domácí a také slunilce pokojové, ale poměrně snadno ji odlišíme při pohledu zboku, kdy je vidět dlouhý silný sosák, který nápadně vyčnívá dopředu; vývojový cyklus od vajíčka až o dospělce trvá jen 14 dn

bodalka stájová 1, 2 bodalka tse-tse přenašeč spavé nemoci 1, 2 masařka obecná 1, 2 bzučivka zelená 1, 2 ovád hovězí 1, 2 pestřenka rybízová 1, 2 komár pisklavý krev sají pouze ♀ 1, 2, 3 anofeles čtyřskvrnný přenašeč malárie 1, Klíště létající. Létající klíště a další druhy hmyzu podobné klíšťatům. Některé druhy hmyzu vypadají podobně jako klíště, takže člověk, který se s nimi setká, se obává přenosu infekce Říká se mu létající klíště, ale se svým vzdáleným příbuzným má kloš jelení společné snad jen to, že saje krev

Bodalka stájová EKOSAN servi

Chrostík velký - larvy ve vodě: staví schránky - z různého materiálu - rostlin, písku, ulit - podle přesného plánu - určení druhu řád Střechatky: Střechatka obecná - létají za soumraku u vody (květen, červen) - křídla složená jako stříška nad zadečkem - vajíčka na rostliny u vody - larvy se vyvíjí 2 roky. bodalka stájová. masařka obecná býložraví i masožraví, proměna dokonalá(vajíčko,larva, kukla, dospělec) dále si zapiš čeleď - zástupce( a zajímavost o něm) je to celkem 5 čeledí, pak namaluj do ŠS jednoho brouka,který se Ti líbí. Tato larva je volně pohyblivá, má 1 pár očí, 1 pár samostatně na bocích ústících protonefridií, nerv. uzlinu a v zad. části těla několik zárodečných buněk. K dalšímu vývoji musí proniknout do těla 1. mezihostitele, jímž je vždy měkkýš, většinou plž Krátkorozí - krátká tykadla , zavalité telo. Ovád hovezí, Octomilka obecná, Strecek konský, Moucha domácí, Bodalka stájová, Masarka obecná, Bodalka Tse-tse. Blechy - drobný hmyz, bodave - sací ústrojí, tretí pár nohou uzpusoben ke skákání. Blecha morová, Blecha obecná Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BIOLOGIE PARAZITŮ N032 Karina Šondová Ústí nad Labem 2013 Obor: Biologie jednooborová NMgr. (PS) Klíčová slova: parazit, hostitel, parazitóz

Bio – roztřízený hmyz

Dravci v říši hmyzu Témat

Dalším druhem dvoukřídlého hmyzu, se kterým se často setkáváme v chovech, je bodalka stájová (Stomoxys calcitrans). Její larva se vyvíjí ve stejných organických substrátech. Larva komára - to je teda pěkná blbost. Komáří larvy najdete např. v barelu s dešťovou vodou, jestli máte někde pod okapem, nebo v zahradních jezírkách, když tam nemáte ryby ( my jsme na komáří larvy chodili pro akvarijní rybičky na hřbitov, byly tam u hydrantů takový dost velký betonový bazénky a hlavně teda obsahovaly perloočky a buchanky - vodní vši, ale. Jepice. Motýlice lesklá. Pošvatka rybářice. Šídlatka velká. Šídlo modré. Vážka ploská. Krtonožka obecná. Kobylka hnědá. Kobylka zelená. Saranče.

Bodalka stájová - Insect

až 70000 z oplozených vajíäek žije 6 - 30 týdnû c) trubci - plodní samci 200 - košídky, kartádky lízav¿ savé z neoplozených vajíäe Kutilka asijská hmyz. Kutilka Kutilka is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them V posledních letech ubývají také staré stromy, kde žili vzácní brouci, kteří z přírody mizí.Fauna vázaná na staré stromy patří mezi nejohroženější skupiny živočichů v Evropě.Z mnoha částí republiky vymizeli velcí brouci jako roháč obecný.

PPT - Dvoukřídlí systémové zařazení: ÚKOL- zařaďte
 • Plastové vchodové dveře 100x210 zlaty dub.
 • Kalus pletivo.
 • Vinoteka mavin.
 • Fantastic beasts 1.
 • Stika na rostu.
 • Pálavské vinobraní 2018 program.
 • Na život a na smrt kniha.
 • Podcasty pro deti.
 • Operativec bis.
 • Spolubydlení nový jičín.
 • Nokian wr d4 195 65 r15 recenze.
 • Xbox 360 zdroj sviti cervene.
 • Bolí tetování na stehno.
 • Koberec proti kunám.
 • Hrnkový koláč s ovocem a pudinkem.
 • Bolest pod lytkem.
 • Jak se stát vílou.
 • Bagdad wikipedia.
 • Macbeth divadlo abc.
 • Klee kai štěňata.
 • Treska tmavá recept.
 • Lamino desky brno.
 • Čfl 2019/20.
 • Copyright symbol.
 • Obsidián naleziště.
 • Tulipán kresba.
 • Střet králů antikvariát.
 • Viva karta.
 • Kolekce programování.
 • Jak se stát vílou.
 • Vnitrni izolace sten.
 • Sekty seznam.
 • První xbox.
 • Xbox 360 zdroj sviti cervene.
 • Jak vyrobit dřevěný box.
 • Teletubbies csfd.
 • Turecké sídlo na 3.
 • Prazska ctvrt dejvice.
 • Střídmí lidé.
 • Makulární degenerace homeopatie.
 • Mendel hrách.